Kretsstyrelsen

Kretsstyrelse

Kenny Hansson

Kretsordförande

Richard Bernsheim

Vice kretsordförande

Kenneth Aronsson

Kassör

Rolf Tronäss

Sekreterare

Pär Palmgren

Gruppledare i kommunfullmäktige

Axel Heinonen

Ordförande Göinge MUF

Lynn Thulin

Ordförande Tyringemoderaterna

Bengt Troedsson

Ordförande Moderaterna i Västra Göinge

Torsten Nilsson

Ordförande Hässleholmsmoderaterna

Maija-Liisa Morgensen

Ordförande Moderata seniorer i Hässleholm

Karin Nilsson

Ordförande Moderata kvinnor i Hässleholm

 

Ersättare i kretsstyrelsen

För Göinge MUF – Oliver Nilsson

För Tyringemoderaterna – Mats Erlingsson

För Moderaterna i Västra Göinge – Lars Johnsson

För Hässleholmsmoderaterna – Urban Widmark

Tappade uppkopplingen