Kretsstyrelsen

Joakim Karlsson

Kretsordförande

Stefan Larsson

1:e Vice kretsordförande

Kenny Hansson

2:e Vice kretsordförande

Kenneth Aronsson

Kassör

Sandra Troedsson

Sekreterare, Ordförande MUF

Lars Johnsson

Gruppledare i kommunfullmäktige

Lynn Thulin

Ordförande Tyringemoderaterna

Jörgen K Nilsson

Ordförande Moderaterna i Västra Göinge

Torsten Nilsson

Ordförande Hässleholmsmoderaterna

Maija-Liisa Mogensen

Ordförande Moderata seniorer i Hässleholm

Karin Nilsson

Ordförande Moderata kvinnor i Hässleholm

Ersättare i kretsstyrelsen

För Göinge MUF – Sandra Troedsson

För Tyringemoderaterna – Mats Erlingsson

För Moderaterna i Västra Göinge – Lina Bengtsson

För Hässleholmsmoderaterna – Erik Åberg Linnér

Tappade uppkopplingen