Våra politiker

 • Lars Johnsson

  Lars Johnsson

  Kommunstyrelsens ordförande

  Gruppledare Moderata kommunfullmäktigegruppen

  Ordförande HIBAB

 • Kenny Hansson

  Kenny Hansson

  Byggnadsnämndens ordförande

  Vice gruppledare moderata kommunfullmäktigegruppen

  Kretsordförande Moderaterna Hässleholm

  Kommunfullmäktigeledamot

 • Karin Axelsson

  Karin Axelsson

  Omsorgsnämndens ordförande i Hässleholms kommun

 • Douglas Roth

  Douglas Roth

  Kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholm

 • Axel Heinonen

  Axel Heinonen

  Ordförande Göinge MUF

 • Andreas Novotny

  Andreas Novotny

  Ledamot Tekniska nämnden i Hässleholms kommun

 • Jon Bergner

  Jon Bergner

  Ordförande Hässleholms Vatten AB

 • Maija-Liisa Morgensen

  Maija-Liisa Morgensen

  Ordförande Moderata Seniorer i Hässleholm

 • Christer Svantesson

  Christer Svantesson

  Ersättare Socialnämnden i Hässleholms kommun

 • Anders Zachrisson

  Anders Zachrisson

  Ersättare i omsorgsnämnden i Hässleholms kommun

  Ersättare i kommunfullmäktige

 • Bengt Troedsson

  Bengt Troedsson

  Ordförande Moderaterna i Västra Göinge

 • Bo Eklund

  Bo Eklund

  Ersättare Miljönämnden i Hässleholms kommun

 • Christer Jönsson

  Christer Jönsson

  Ordförande Miljönämnden i Hässleholms kommun

 • Göran Blomberg

  Göran Blomberg

  Ledamot Socialnämnden i Hässleholms kommun

 • Johan Berglund

  Johan Berglund

  Ledamot Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun

 • Karin Nilsson

  Karin Nilsson

  Ordförande Moderata kvinnor i Hässleholm

 • Kenneth Aronsson

  Kenneth Aronsson

  Ersättare valnämnden

 • Kristina Berglund

  Kristina Berglund

  Ledamot i Hässleholms miljö AB

 • Lina Bengtsson

  Lina Bengtsson

  Ledamot Fritidsnämnden i Hässleholms kommun

 • Lynn Thulin

  Lynn Thulin

  Ordförande Tyringemoderaterna

 • Stefan Larsson

  Stefan Larsson

  Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

 • Margreth Segerstein

  Margreth Segerstein

  Kulturnämndens ordförande i Hässleholms kommun

 • Torsten Nilsson

  Torsten Nilsson

  Ordförande Hässleholmsmoderaterna

Tappade uppkopplingen