Våra politiker

 • Joakim Karlsson

  Joakim Karlsson

  Kretsordförande Moderaterna Hässleholm

  Ledarmot Socialnämden

  Ersättare Kommunfullmäktige

   

 • Jörgen K Nilsson

  Jörgen K Nilsson

  Helgeåkommittén Ledamot

  Kultur- och fritidsnämnd Ledamot

  Ordförande Moderaterna Västra Göinge

 • Lars Johnsson

  Lars Johnsson

  Kommunstyrelsens ordförande

  Gruppledare Moderata kommunfullmäktigegruppen

  Ordförande HIBAB

 • Douglas Roth

  Douglas Roth

  Kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholm

 • Stefan Larsson

  Stefan Larsson

  Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

  Ordförande Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling

 • Lynn Thulin

  Lynn Thulin

  Ordförande Tyringemoderaterna

 • Andreas Novotny

  Andreas Novotny

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Ersättare tekniska nämden

 • Sebastian Johansson

  Vice ordförande Moderaterna Västra Göinge

  Kassör Moderaterna Västra Göinge

  Webb & Media ansvarig

 • Lina Bengtsson

  Lina Bengtsson

  Ordförande  styrelsen Hässleholm Byggaren AB
  Ordförande styrelsen Hässleholm M6 AB
  Ordförande styrelsen Hässleholm Norra Station AB
  Ordförande styrelsen Hässleholms Industribyggnads AB

 • Karin Axelsson

  Karin Axelsson

  Ordförande Omsorgsnämnden

  Ordförande kommunala tillgänglighetsrådet

   

 • Maija-Liisa Morgensen

  Maija-Liisa Morgensen

  Ledamot Socialnämnden

   

 • Bengt Troedsson

  Bengt Troedsson

  Ersättare Miljö- och stadsbyggnadsnämnd

 • Axel Heinonen

  Axel Heinonen

  Ledamot Hässleholm Miljö AB
  Ledamot Hässleholms Vatten AB
  Ersättare Kommunfullmäktige
  Ledamot Skånes Luftvårdsförbund

 • Johan Berglund

  Johan Berglund

  Revisor kommunförbundet AV Media Skåne
  2:e vice ordförande Revisionen

 • Karin Nilsson

  Karin Nilsson

  Ledamot Hässlehem AB
  Ersättare Kommunfullmäktige

 • Kenny Hansson

  Kenny Hansson

  Ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnd

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot valberedningen

 • Margreth Segerstein

  Margreth Segerstein

  Ledamot kommunfullmäktige

  Ledamot kultur- och fritidsnämnd

 • Torsten Nilsson

  Torsten Nilsson

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Orförande Tekniska nämnden

  Ordförande Hässleholmsmoderaterna

 • Erik Berg

  ERIK BERG

  Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot AV Media Skåne

Tappade uppkopplingen