Nyheter

Nyheter

Pressmeddelande - Treblockslösning föreslås i Hässleholm

Pressmeddelande – Treblockslösning föreslås i Hässleholm

M+KD+L kommer att föreslå ett styre i kommunen i form av en treblockslösning, med ordförande från M+KD+L. Vi kommer att söka stöd för detta i fullmäktige måndagen den 22 oktober. En treblockslösning speglar valresultatet och ger alla möjlighet till politiskt inflytande.

Under några veckor har vi fört samtal med S respektive C, men vi har inte funnit samsyn. Att bilda en majoritet tillsammans med S och C skulle omfatta fem av fullmäktiges partier och vi har inte så goda erfarenheter av att styra med allt för många partier. Vi har även informerat SD och FV om att vi tänker gå vidare med att lägga fram förslaget om treblockslösningen till fullmäktige.

En avgörande utmaning är att klara kommunens ekonomi under kommande mandatperiod. Budgetfrågan kommer att prövas i fullmäktige när budget för 2019 ska beslutas.

Enligt förvaltningschefernas beräkning så saknas det 400 miljoner fram till 2022. I det stålbad som kommunen tvingas till så är M+KD+L beredda att ta ansvar. Det krävs kraftfulla åtgärder inom alla nämnders ansvarsområden. Vi ser inte att det är möjligt att hantera detta genom skattehöjningar till nivåer som vida överstiger andra kommuner.

Vi är beredda att ta ansvar för kommunens ekonomi. Hässleholms kommun har en för stor organisation i förhållande till våra intäkter. Detta måste åtgärdas och kommer att bli kännbart inom flera områden.

I de samtal som förts vill vi att politiken visar vägen med besparingar i den politiska organisationen.

Vi ser det som väsentligt att alla blocken är representerade i presidierna och kommer att arbeta för en samsyn i besluten som kommer att krävas.

Citat Lars Johnsson

  • Vi är beredda att ta ansvar för kommunens ekonomi men kommer att nödgas föreslå många impopulära åtgärder. Vi måste då förlita oss på att de andra blocken också inser allvaret och inte motsätter sig kraftfulla åtgärder.

Citat Agneta Olsson Enochsson

  • Vi hade önskat samförstånd för ett majoritetsstyre, men det var för mycket som skiljde oss åt i grunden. Nu får vi arbeta för stöd i enskilda sakfrågor och i budget.

Citat Robin Gustavsson

  • Tillsammans vill vi tre partier gemensamt lotsa kommunen genom nästa mandatperiod, för att nå balans i budget men ändå fortsätta utveckla kommunen. Även om vi inte har ett majoritetsstyre så hoppas jag att det finns ett brett stöd för en ansvarsfull politik i Hässleholm.

För mer information kontakta;

Lars Johnsson (M); 0709-818346

Robin Gustavsson (KD); 0733-909301

Agneta Olsson Enochsson (L); 070-270 14 92

 

 

 

 

 

Moderaternas toppkandidater till kommunfullmäktige i Hässleholm

I kommunvalet i Hässleholms kommun har Moderaterna 12 toppkandidater till kommunfullmäktige som kommer vara med och bedriva en moderat politik under valrörelsen och nästkommande mandatperiod för en ökad trygghet, ökad frihet och en ökad handlingskraft i Hässleholm samt för Hässleholmaren. Tryck på länken nedan för att se vilka våra toppkandidater är och vad de tycker.

Våra toppkandidater

Moderaternas valprogram

Moderaterna i Hässleholms kommun går till val på 5 områden; Trygghet, Företagande, Omsorg, Utbildning och Leva&Bo. Här kan ni läsa vad vi tycker inom respektive område.

M-forum på RP frukt

 

Varmt välkomna på M-forum den 3/10, denna gång ute hos RP Frukt i Röinge klockan 18:30.

RP Frukt började på 1950-talet med en jordig potatis planterad i den skånska myllan i Röinge utanför Hässleholm och är idag södra Sveriges ledande leverantör av frukt och grönt. Under kvällen kommer vi få höra mer av om företagets verksamhet, vi kommer få en rundvandring av anläggningen och vi kommer självklart diskutera aktuell politik. Vänligen observera att det finns en begränsning i hur många vi kan vara på anläggningen vilket gör att jag behöver din anmälan senast den 26 september via telefon på 0703-759135, via mail till kenny@kennyhansson.se eller genom att skriva ett inlägg i detta event. Kretsen bjuder på lättare förtäring.

Varmt välkomna!

/Kenny Hansson, kretsordförande

Provvalsresultat från Moderaternas provval till regionen och till riksdagen

Den 25 augusti påbörjades Moderaternas provval till Hässleholms kommun, till Region Skåne och till Sveriges riksdag. Moderaterna arrangerar inför fastställandet av valsedlarna ett provval där alla medlemmar i berörda valkretsar har möjlighet att påverka vem som står på vilken position på valsedeln. Provvalet är en rådgivande omröstning och listorna till regionen och till riksdagen kommer slutligen fastställas den 25 november på Moderaternas nomineringsstämma medan Moderaternas lista till kommunfullmäktige i Hässleholm fastställs av kretsårsmötet 2018.

 

Moderaterna i Hässleholms kommun har i provvalet placerat sig bra. Till regionen för nordöstra valkretsen så har moderater från Hässleholms kommun placerat sig enligt följande;

Plats 1 – Urban Widmark – 97 kryss

Plats 4 – Karin Axelsson – 86 kryss

Plats 5 – Douglas Roth – 84 kryss

Plats 6 – Lars Johnsson – 83 kryss

Plats 9 – Johan Berglund och Jörgen Nilsson – 55 kryss

Plats 12 – Kristina Berglund och Peo Lindholm- 50 kryss

Plats 14 – Kenny Hansson och Lynn Thulin – 46 kryss

Plats 16 – Maija-Liisa Morgensen – 44 kryss

Plats 20 – Margreth Segerstein – 35 kryss

Plats 24 – Márika Bernadt – 28 kryss

Hela listan finner ni här.

 

Till riksdagen för Norra och Östra Skåne placerade sig moderater från Hässleholms kommun enligt följande;

Plats 9 – Kenny Hansson – 68 kryss

Plats 13 – Márika Bernadt – 44 kryss

Hela listan finner ni här.

 

Provvalsresultatet för kommunfullmäktige i Hässleholms kommun kommer publiceras under veckan som kommer.

Välkomna på M-forum

 

 

 

 

Välkomna på M-forum

Den 5/9 är det dags för höstens första M-forum som kommer bli ett studiebesök på Skånska Vilt i Sjukaröd. Väl på plats så kommer vi få en rundvandring (mestadels utomhus), information om deras verksamhet samt lättare förtäring i form av grillat. Vi kommer som vanligt avsluta M-forumet med att diskutera aktuell politik med våra företrädare från både kommunen och regionen. För att de på Skånska Vilt ska veta hur mycket som ska grillas önskar vi få in anmälan till M-forum senast den 4/9 till kenny@kennyhansson.se eller till  070-3759135. Har ni problem med att ta er dit så kontakta oss så försöker vi lösa samåkning.

Plats: Skånska Vilt, Sjunkaröd 1399B, 28890 Vinslöv

Tid: 18:30

Information om provvalet

Den 25/8 börjar provvalet till kommun, region och riksdag och denna gång kommer provvalet vara digitalt. Behöver ni hjälp med att logga in för att rösta, eller är det så att ni inte har datorer så håller vi partilokalen på Frykholmsgatan 17B öppen under helgerna. Lokalen kommer vara öppen och hjälp går att få under följande tillfällen:

Lördagen den 26/8 kl 14:00-16:00

Söndagen den 27/8 kl 15:00-17:00

Lördagen den 2/9 kl 14:00-16:00

Söndagen den 3/9 kl 15:00-17:00

Lördagen den 9/9 kl 14:00-16:00

Söndagen den 10/9 kl 15:00-17:00

Övriga tider vid överenskommelse, kontakta kenny@kennyhansson.se eller 070-3759135.

 

Varmt välkomna!

/Kenny Hansson, kretsordförande

Sommaravslutning på Hovdala slott med Hässleholmsmoderternas partiförening

Igår arrangerade Hässleholmsmoderaternas partiförening en sommaravslutning på Hovdala slott för alla medlemmar i Hässleholms kommun. På sommaraktiviteteten talade Carl-Johan Sonesson, regionråd för moderaterna samt vice gruppledare för regionfullmäktigegruppen, om moderaternas arbete i regionen. Efter Carl-Johans presentation bjöds medlemmarna på picknick i slottsparken.

Glad sommar önskar Hässleholmsderaternas partiförening!

Ny ordförande i BUN och i BN

Under gårdagens kommunfullmäktige valdes Stefan Larsson till ny ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, BUN, och Kenny Hansson till ordförande i Byggnadsnämnden, BN. Stefan Larsson är idag förvaltningschef för fritidsförvaltningen och Kenny Hansson är kretsordförande för moderaterna i Hässleholms kommun.

Stefan Larsson, ny ordförande i BUN. Bild: Nsk.se

Kenny Hansson, ordförande BN

Alliansen höll pressträff om det rådande politiska läget

Igår höll Alliansen (Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) en pressträff om det rådande politiska läget i Hässleholms kommun. Moderaternas gruppledare, Pär Palmgren, bjöd in till, tillsammans med John Bruun (L) och Robin Gustafsson (KD), in den rödgröna oppositionen till samtal för 3 veckor sedan men efter ett antal samtal gick det att konstatera att de rödgröna inte var öppna för att diskutera.

Läs artiklarna från pressträffen:

http://www.nsk.se/2017/05/09/svarte-pet%C2%ADter-spelet-da%C2%ADligt-for-kom%C2%ADmunen/

http://www.nsk.se/2017/05/08/rodgrona-sager-nej-till-samarbete/

 

Ladda fler inlägg
Tappade uppkopplingen