Nyheter

_________________________________________________________________________________________

M/S FRAM Moderaterna och Socialdemokraternas nya styre kan kanske liknas vid Fridtjof Nansens expeditionsfartyg M/S Fram. Vår expedition är nu på väg mot sin start. Nansen utforskade nya områden med detta fartyg. Fartyget byggdes för att vara det starkaste skeppet någonsin. M/S Fram finns fortfarande kvar i Oslo. Vi ska nu ge oss i kast med att styra Hässleholm. Det gör vi tillsammans i en stark och ny konstellation men med ett gemensamt mål, Hässleholms bästa. Bygga förtroende med ett ansvarsfullt agerande. Fridtjof Nansen fick Nobels fredspris. Det är väl för mycket att hoppas på, men vårt arbete ska präglas av samsyn och diplomatiska lösningar utan att hänga ut varandra. Så får vi se om det räcker ända fram till Rådhuset i Oslo så småningom? Moderater/Socialdemokrater ska nu styra FRAM i Hässleholm till nästa val!

Med utmärkt högaktning Stefan Larsson

PRESSMEDDELANDE

Under de senaste veckorna har det pågått samtal för att bilda en ny majoritet efter att M och KD lämnade majoritetsstyret med SD, till följd av de uttalande som Hanna Nilsson gjort om kommunen, dess tjänstepersoner samt politiska kollegor. Moderaterna och Kristdemokraterna fann dessa uttalanden olämpliga och anser att Hanna skulle ta konsekvenserna av sitt handlande och avgå. SD valde att stå bakom Hanna och att hon sitter kvar på sin post.

Samtal har förts med alla övriga partier för att hitta en majoritetslösning, Moderaterna och Kristdemokraterna var öppna för att samarbeta med alla men vi tyckte det var lämpligt att ha en jämn representation från båda sidor. Det såg inte S som ett alternativ utan det förslag vi hade att ta ställning till bestod av att S, C, V och M skulle bilda majoritet. Det som också gjorde att vi valde bort detta förslag var att det skulle innefatta en utökning av den politiska organisationen med ökade kostnader som följd samt en öppning för en skattehöjning. Vi vill göra allt som står i vår makt för att undvika en skattehöjning när medborgarna redan har en hårt pressad ekonomi. Att utöka den politiska organisationen ser vi som oansvarigt under rådande ekonomiska läge. Att rösta fram ett vänsterstyre i minoritet och då förbinda oss att inte rösta på vår egen budget såg vi som ett svek mot såväl demokratin som våra väljare och det var därför oacceptabelt.

Igår kväll gick SD ut till pressen med att de avser att styra kommunen i minoritet då ingen ny majoritet har kunnat bildas.

Vi Moderater och Kristdemokrater förhåller oss till rådande läge och bedriver fortsatt vår politik genom att stödja de sakfrågor som följer vår politiska linje. Vi har alltid medborgarnas bästa för ögonen. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att agera ansvarsfullt i rådande ekonomiska situation.

Lina Bengtsson (M)

Christer Caesar (KD)

Pressmeddelande

Avseende S, C och V´s förslag att bilda ett minoritetsstyre i Hässleholm

Det är nu tydligt att S, C och V inte är beredda att bilda ett nytt styre med en jämn representation från det borgerliga blocket tillsammans med ett jämnt representerat block från vänstersidan. M har öppnat dörren för olika konstellationer men det är inget alternativ för Lena Wallentheim och hennes samarbetspartier som vi förstått det. Istället presenterades ett alternativ med minoritetsstyre där S, C och V ingick. I tidningsartikeln anges att vi har veckan på oss att svara, vilket är ny information för oss.

Vi ser det alternativet som en affär helt och hållet mellan vänsterblocket och SD. Vill de att det bildas ett S-lett minoritetsstyre så är det SD som måste släppa fram detta. Det krävs alltså att SD aktivt stöder eller avstår i omröstning för att släppa fram den här typen av minoritetsstyre. M kommer att motsätta sig ett sådant styre.

SD har ju möjligheten att rösta bort sig själv och släppa fram ett minoritetsstyre där C och V ingår. Det skulle inte spegla valutgången, som gav en majoritet för ett mer borgerligt politiskt styre i Hässleholm.

Ett minoritetsstyre av de partier som förespråkar återhållsamhet vad gäller kommunens ekonomi samt har en hög prioritet på sänkt eller oförändrad skattesats, borde vara mer attraktivt för SD att släppa fram än ett vänsterblocksstyre.

M har inte för avsikt att gå in i ett majoritetsstyre där Hanna Nilsson fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna är alltid pragmatiska i samarbete kring sakpolitiska frågor, vi inriktar oss på mesta möjliga nytta för kommuninvånarna till så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Vi är villiga att samarbeta i sakfrågor med såväl SD som andra partier som delar vår inriktning.

Eftersom SD är tydliga med att Hanna Nilsson inte avgår samt att det inte finns förutsättningar för en ny majoritet så är den vägen låst enligt vår tolkning. Det innebär att det blir ingen förändring vad gäller nuvarande positioner såvida inte SD väljer att rösta fram ett minoritetsstyre med S, C och V. Det är ett val SD måste göra, det lägger M sig inte i. M kommer inte att rösta för ett minoritetsstyre med S, C och V.

PRESSMEDDELANDE

Kommentar från M i Hässleholms kommun med anledning av arbetet med att bilda ett nytt majoritetsstyre:

Moderaterna har från Centern fått följande förslag till att bilda en ny majoritet med nedanstående huvuddrag. Centerns förslag är förankrat med S och V.

Fyra partier ingår i majoriteten S, M, C och V

– KSO tillfaller största parti, det vill säga S

– Inget krav på att skattehöjning ej får ske under mandatperioden. Det vill säga att det är möjligt att kunna göra skattehöjning vid behov.

– Nämnder och styrelser utökas med fler ledamotsplatser enligt behov för att den nya majoriteten i fullmäktige ska speglas i nämnder och styrelser. (Av M beräknad kostnad till ca 250 000 kr.)

Moderaterna har i en enig fullmäktigegrupp valt att inte gå vidare enligt detta förslag då det innebär att de partier som vi har valteknisk samverkan med, Kristdemokraterna och Folkets Väl, ställs helt utanför. Dessutom ser Moderaterna det inte som ansvarstagande att i rådande ekonomiskt läge utöka den politiska organisationen. Moderaterna vill göra sitt yttersta för att undvika en skattehöjning då vi ser att medborgarnas ekonomi är pressad av inflation och höjda bostadskostnader. Därför har Moderaterna valt att tacka nej till detta förslag.

Under processen har Moderaterna ställt sig öppna till att samarbeta över blockgränserna och har inte uteslutit något parti. Förslag fanns från Moderaterna om en bredare dialog kring samverkan där även Kristdemokraterna och Folkets Väl ingick, vilket förkastades av S, C och V.

Eftersom ingen ny majoritet kan bildas enligt detta förslag så innebär det att arbetet för ett framtida styre kommer att fortsätta.

Lina Bengtsson (M)

0739-32 12 50

Medlemsbrev till Moderaterna i Hässleholms kommun

Efter valet valde vi att gå in i ett majoritetsstyre. Vi gjorde det för kommunens bästa, vi lyssnade på väljarna och SD fick rollen som KSO då de var största parti, det var det som väljarna sagt och vi respekterar det. Samarbetet har fungerat bra men nu efter 5 månader går det inte längre. Efter Hanna Nilssons olämpliga uttalanden, inspelningar och därefter brist på förmåga att hantera situationen ansvarsfullt genom att vägra att avgå valde M och KD att agera. Vi satte då press på SD genom att säga att förutsättningen för att styra vidare krävde Hannas avgång. I övrigt ställde vi inga krav.

SD fick en vecka på sig att hantera situationen vilket de själva bad om. Efter den veckan kom de med ett bud som gick ut på att Hanna skulle sitta kvar och att hon skulle jobba med sin personliga utveckling på olika sätt. Vi vidhöll vårt krav och sa att vi inte kan acceptera att Hanna sitter kvar.

Efter fredagen kom inviter från SD som gick ut på att Hanna skulle ha någon mindre politisk post och att hon då lämnade KSO-uppdraget. Som vi förstod det ville Ulf Berggren inte ha KSO-rollen då han inte kände sig redo och inte heller färdig med tekniska nämnden. Vi förde då fram att vi kan ta KSO-rollen och vi är även öppna för ett delat KSO-uppdrag, till exempel vartannat år. Vi har aldrig krävt någon KSO-post, vi har endast krävt Hannas avgång. Frågan ställdes också om Lina var villig att byta roll med Hanna och ta KSO-rollen vilket vi bestämt sade nej till, vårt krav kvarstod om avgång.

Idag har det kommit besked från SD att Hanna sitter kvar. M och KD avslutar därför samtalen med SD och lämnar styret. Det finns alltså inte längre ett majoritetsstyre.

Lina och Lena Wallentheim har idag bjudit in samtliga övriga partier förutom SD till förutsättningslösa samtal på måndag mellan 9-10.30 för att försöka hitta möjligheter till lösningar framöver.

I de tidningsartiklar som publicerats idag har SD framställt det som att bollen nu inte längre ligger i deras händer utan hänvisar till övriga att reda upp röran som de ställt till. Att läsa rena lögner i tidningen, att man uttalar sig så här om kommunens tjänstepersoner, kommunen med mera och sedan inte tar sitt ansvar. Ovanpå det så utmålar man det sedan som att bollen inte ligger i deras händer utan det är upp till ”de andra” att reda upp röran. Frustrerande.

Rent politiskt finns det olika sätt att agera på, det som är viktigt att tänka på är att kommunen befinner sig i kris och det finns risk att tjänstepersoner lämnar och att situationen på så sätt förvärras. Ett majoritetsstyre är önskemålet från de flesta. För att få ett majoritetsstyre krävs att M samarbetar med antingen SD eller S, annars kan ingen majoritet bildas. Det ställer stora krav på oss men också på övriga partier.

Vi moderater är vana att ta ansvar och kommer att göra det även denna gång. Vi har varandra och hjälps åt vilket känns väldigt bra. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar. Stödet från allmänhet och tjänstepersoner är stort så vi kämpar på.

Lina Bengtsson, gruppledare

Hej alla medlemmar i Hässleholmskretsen!

Välkommen till

  • M-forum tisdag den 14 mars kl 19.00 på tidningen Norra Skåne, Östergatan 5, Ebeneserhuset, Hässleholm.
  • Kretsårsmöte onsdag den 15 mars kl 18.30 på Tyringe Scoutgård, Kyrkogatan 17, Tyringe, enl tidigare utsänd kallelse/inbjudan.
  • Föreningsdag i Hässleholm lördag den 25 mars med början kl 10. Vi medverkar i Föreningsdagen med en monter och information utanför vår blivande partilokal på Frykholmsgatan 9, kom gärna förbi och prata.
  • M-forum tisdag den 18 april kl 19.00 med invigning av vår nya partilokal på Frykholmsgatan 9, Hässleholm. Det blir lite invigningsmingel för våra medlemmar och information om kommande aktiviteter mm.
  • De medlemmar som vill titta in i lokalen vid vår visning och mingel för externa inbjudna gäster lördag den 22 april kl 13.30 är naturligtvis välkomna även då.

Varmt välkommen!

Ev frågor kan skickas till Hassleholm@moderaterna.se med dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Tisdag 14 februari kl 19.00                      

Räddningstjänsten i Hässleholm informerar om räddningstjänsten i kommunen och räddningstjänstsamverkan i Nordostskåne samt visar bl a vagnhallen.

Brandstationen, Kommendörsgatan 2, Hässleholm

Tisdag 14 mars kl 19.00                           

Studiebesök på Norra Skåne med bl a info om tidningen och Gota Media samt nyhetsbevakningen inom kommunen.

Ebeneserhuset, Östergatan 5, Hässleholm

Onsdagen 15 mars kl 18:30.

Kretsårsmöte

Program för årsmöte

18:30 Inledning och en enklare måltid (smörgås, öl/vatten och kaffe)

19:00 Talare: Daniel Jönsson Lyckestam ”Skånes utmaningar”

19:30 Årsmötesförhandlingar

Handlingar finns längre ner på hemsidan.

Tyringe Scoutgård, Kyrkogatan 17 i Tyringe.

Tisdag 18 april kl 19.00                           

Invigning av Moderatkretsens nya partilokal

Frykholmsgatan 9, Hässleholm

Välkommen till kommande medlemsaktiviteter!

Årsmötesinbjudan och kallelse.

https://drive.google.com/file/d/1whC47yoMu8OTWGyx_ceZqcVaTt8GLg31/view?usp=sharing

Föredragningslista

https://drive.google.com/file/d/1kru6z_9TjgJgOycfZBZPtjtXKEJsRQnU/view?usp=sharing

Verksamhetsberättelse 2022

https://drive.google.com/file/d/1q_GcsoRfvBnl7UHx7S88w3ivHDYFZqeM/view?usp=sharing

Vi önskar från Moderata kommunkretsen i Hässleholm alla kretsmedlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År 2023!

Samtidigt en info om några av våra kommande medlemsaktiviteter benämnda M-forum:

Tisdag 10 januari kl 19.00                       

Lars Johnsson delger oss lite av sina intryck från riksdagsarbetets inledande månader.

Dessutom lite info från kommunpolitiken i Hässleholm.

Hantverkssalen, Järnvägsgatan 7, Hässleholm

Tisdag 14 februari kl 19.00                      

Räddningstjänsten i Hässleholm informerar om räddningstjänsten i kommunen och räddningstjänstsamverkan i Nordostskåne samt visar bl a vagnhallen.

Brandstationen, Kommendörsgatan 2, Hässleholm

Tisdag 14 mars kl 19.00                           

Studiebesök på Norra Skåne med bl a info om tidningen och Gota Media samt nyhetsbevakningen inom kommunen.

Ebeneserhuset, Östergatan 5, Hässleholm

Tisdag 18 april kl 19.00                           

Invigning av Moderatkretsens nya partilokal

Frykholmsgatan 9, Hässleholm

Notera tiderna i din kalender.

Under vårvintern har dessutom såväl partiföreningarna som kommunkretsen sina årsmöten enligt senare årsmöteskallelser.

Välkommen till kommande medlemsaktiviteter!

Moderata kommunkretsen i Hässleholms kommun

Nu är budgeten klubbad och vi håller vad vi lovar!

Inbjudan och påminnelse beträffande vår medlemsträff M-forum som oftast äger rum andra tisdagen i månaden. Denna gång infaller M-forum på Luciadagen den 13 december kl 19.00-ca 21.00. Denna sista medlemsträff för 2022 håller vi dock till i en annan lokal än vanligt, nämligen i Hässleholms Konferens och Affärshus med adress Hövdingegatan 29 i Hässleholm, alltså vid Magnus Larssons Färskvaruhallen. Magnus kommer att prata en stund om sin verksamhet och Lussekaffe kommer att serveras.

Det blir också en presentation av nyligen valda till uppdrag i nämnder och styrelser i kommunen. Vi kommer senare tillbaka med nämndspecifika M-forum under 2023 för information, synpunkter och diskussion!
Det blir under kvällen också lite tankegångar kring planerade medlemsaktiviteter i vår nya partilokal.

Hjärtligt välkomna till såväl detta arrangemang som till kommande arrangemang under 2023!

Välkomna till valåret 2022

Några av toppkandidaterna och första tio namnen på valsedeln till kommunfullmäktige samt till region- och riksdagslistorna

Under februari och mars månad har Moderaterna haft nomineringsstämmor och årsmöten och satt laget för framtiden.

Förstanamnet på valsedeln till kommunfullmäktige är Lina Bengtsson, följt av Stefan Larsson och Karin Axelsson.

Nuvarande kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson har fått toppositioner till både region och riksdag, plats tre på båda listorna, tillsammans med Lynn Thulin som har plats fem på riksdagslistan. Karin Axelsson och Urban Widmark har tillika uppdrag i Region Skåne. En bra utdelning för Moderaterna i Hässleholm med starka namn i skånsk politik.

Lars Johnsson, Lina Bengtsson, Lynn Thulin

På kretsårsmötet för de moderata föreningarna i Hässleholms kommun valde Joakim Karlsson att avgå och Bo Persson valdes till ny ordförande. Joakim kommer istället bli en av toppkandidaterna till fullmäktigelistan och fortsätter sitt engagemang för socialnämnden.

Bo Persson välkomnas som ny kretsordförande och Joakim Karlsson avtackas med blommor.

Hej alla Medlemmar!

Nu har vi kommit halvvägs in i mandatperioden 2018-2022. I och med det börjar vi blicka framåt och förbereda de frågor vi vill driva under nästa period.

Men innan dess vill vi nu ge er en halvtidsrapport över vad vi Moderater har åstadkommit i vår kommun så här långt – och det är en hel del!

Trevlig helg,

Lars Johnsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Joakim Karlsson (M)

Kretsordförande Moderaterna i Hässleholms kommun