Nämnder

Här finner ni våra representanter i nämnderna i Hässleholms kommun.

Kommunstyrelsen

Lina Bengtsson

1:e vice ordförande

Stefan Larsson

Ledamot

Urban Widmark

Ledamot

Charlotta Eroldsson

Ersättare

Axel Johnsson

Ersättare

Barn- och utbildningsnämden

Stefan Larsson

Ordförande

Kenny Hansson

Ledamot

Charlotta Eroldsson

Ersättare

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Bo Persson

1:e vice ordförande

Andreas Novotny

Ledamot

Bengt Troedsson

Ersättare

Kultur- & fritidsnämnden

Margareth Segerstein

1:e vice ordförande

Per Lind

Ledamot

Omsorgsnämnden

Gunilla Zadig

Ledamot

Ann Persson

Ledamot

Nilla Swärdén

Ledamot

Socialnämnden

Jörgen K Nilsson

1:e vice ordförande

Joakim Karlsson

Ledamot

Maija-Liisa Mogensen

Ersättare

Arbetsmarknadsnämnden

Urban Widmark

Ordförande

Karin Nilsson

Ersättare

Tekniska nämnden

Mats Erlingsson

Ledamot

Axel Johnsson

Ledamot

Valnämnden

Mats Erlingsson

Ledamot

Sebastian Johansson

Ersättare

Valberedningen

Torsten Nilsson

Ledamot

Kenny Hansson

Ersättare

Revisionen

Johan Berglund

2:e vice ordförande

Leif Nilsson 

Ledamot

Krisledningsnämnden

Lina Bengtsson

Vice ordförande

Stefan Larsson

Ersättare