Kommunfullmäktigegruppen

Lars Johnsson

Kommunalråd – gruppledare

Ordförande HIBAB – kommunfullmäktigeledamot

Douglas Roth

Ordförande Kommunfullmäktige -kommunfullmäktigeledamot

Karin Axelsson

Ordförande Omsorgsnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Margreth Segerstein

Ordförande Kulturnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Kenny Hansson

Ordförande Byggnadsnämnden – kommunfullmäktigeledamot – ersättare kommunstyrelsen

Andreas Novotny

Ledamot Tekniska nämnden – kommunfullmäktigeledamot

Göran Blomberg

Ledamot Socialnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Lina Bengtsson

Ledamot Fritidsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

Johan Berglund

Ledamot Barn- och utbildningsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

Jon Bergner

Ordförande Hässleholms vatten – ersättare kommunfullmäktige

Anders Zachrisson

Ersättare omsorgsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

 

Tappade uppkopplingen