Kommunfullmäktigegruppen

Pär Palmgren

Kommunalråd – gruppledare

Douglas Roth

Ordförande Kommunfullmäktige -kommunfullmäktigeledamot

Karin Axelsson

Ordförande Omsorgsnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Margreth Segerstein

Ordförande Kulturnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Kenny Hansson

Ersättare kulturnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Andreas Novotny

Ledamot Tekniska nämnden – kommunfullmäktigeledamot

Lars Johnsson

Ordförande HIBAB – ersättare kommunstyrelsen – kommunfullmäktigeledamot

Göran Blomberg

Ledamot Socialnämnden – kommunfullmäktigeledamot

Lina Bengtsson

Ledamot Fritidsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

Richard Bernsheim

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden – Ordförande Byggnadsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

Johan Berglund

Ledamot Barn- och utbildningsnämnden – ersättare kommunfullmäktige

Jon Bergner

Ordförande Hässleholms vatten – ersättare kommunfullmäktige

 

Tappade uppkopplingen