Utbildning

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och skolan måste därför ha ett starkt fokus på kunskap då kunskap är grundbulten i ett rättvist samhälle. I Hässleholms kommun ska alla barn och elever få bli sitt bästa, men för att de ska kunna bli sitt bästa måste skolan präglas av flexibilitet och valfrihet. Varje barn är unikt och måste därför mötas utifrån sina förutsättningar.

Den nya tekniken behöver användas mer inom skolan i Hässleholms kommun. Tiden då stenciler delades ut är över och eleverna behöver träna sig på att använda de verktyg som finns idag och lära sig hur man tar till sig ny teknik. Med den nya tekniken har även behovet av att lära sig att tänka kritiskt blivit.

 

I våra skolor måste lärare få vara lärare och får ägna sig åt skolans huvuduppdrag då det är det som gör en väsentlig skillnad för elevernas resultat. En modern kunskapsskola förutsätter behöriga och kompetenta lärare som får regelbunden fortbildning.

Skolan i Hässleholms kommun ska präglas av ordning och reda där alla elever och barn ska känna sig trygga. Ingen ska behöva stå utanför den gemenskap som skolan erbjuder och mobbning måste stävjas kraftfullt.

Moderaterna i Hässleholms kommun arbetar för:

  • att skolan i Hässleholms kommun ska speglas av trygghet, studiero och hälsa
  • skolan i Hässleholms kommun ska vara en bra arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö för alla som vistas i skolans verksamhet
  • att Hässleholms kommun ska erbjuda Jojo Plus till kommunens grundskole- och gymnasieelever
  • att konkurrensutsätta skolan genom att möjliggöra för fler fristående skolor att etablera sig i Hässleholms kommun
  • att skolskjutsar ska vara tillgängliga för alla resenärer i mån av plats till självkostnadspris