Trygghet

När du går på torget eller i parken ska du känna dig trygg, detsamma om du väljer att gå på en konsert i kulturhuset eller när du går genom skolans korridorer. Det är vår uppgift i Hässleholms kommun att få dig att känna dig trygg tillsammans med polis, frivilligorganisationer och med dig. Ibland misslyckas samhället med denna uppgift och då är det viktigt att vi på ett så snabbt sätt som möjligt kan återskapa trygghetskänslan hos dig. För oss är det därför viktigt att övervakningskameror och belysning kommer upp så att vi både kan förebygga och klara upp händelser. Vi vill dessutom se till så att det patrullerar poliser på våra gator, en symbol för tryggheten.

 

I vår stora kommun har vi långa avstånd. Dessa avstånd gör att vi är i behov av våra deltidsbrandmän så att du ska få hjälp oavsett om du bor i Hästveda eller utanför Sösdala. Vi behöver också samarbeta med andra kommunen för att få ett heltäckande nät av räddningsinsatser. Det är A och O att vi har bemanning på våra brandstationer och att vi lyckas med rekryteringen av deltidsbrandmän så att alla utryckningar är fullbemannad. Vi kommer därför satsa för att göra det mer attraktivt att bli och fortsätta vara deltidsbrandman i Hässleholms kommun.

 

Moderaterna i Hässleholms kommun kommer arbeta för:

  • att Räddningstjänsten utvecklas och görs mer attraktiv för att attrahera fler deltidsbrandmän, både kvinnor och män
  • att fler övervakningskameror och mer belysning sätts upp på offentliga platser runt om i kommunen
  • att frivilligorganisationer som arbetar för en ökad trygghet i våra orter ges mer stöd
  • att Hässleholms kommun verkar för att införa kommunala poliser
  • att fler ska känna en ekonomisk trygghet genom att ha ett jobb att gå till eller att deras behov av stöd är individanpassat och villkorat
  • att införa integrationsplikt med bland annat förstärkt samhällsinformation om svenska lagar och normer för nyanlända.