Torsten Nilsson

Vem är jag?

Jag heter Torsten Nilsson, bor i Norra Sandby. Född och uppvuxen i kommunen. Gift med Gerd sedan 42 år. Tre utflugna barn och sju barnbarn. Jag är egen företagare inom jord och skogsbruk sedan snart 40 år. Började med utbildning till Flygvapenofficer men efter några år segrade jordens dragningskraft. Fortsatte som reservofficer till 2006.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Har alltid haft ett politiskt intresse och följt med i debatten. Förtroendeuppdrag inom lantbruksnäringen gav en del inte helt positiva upplevelser i kontakt med kommunala tjänstemän, politiker och förvaltningar. Det borde gå att göra saker och ting effektivare, enklare och snabbare. Jag anser att politiken behöver mer “företagstänk”. Med bakgrund i detta blev beslutet att försöka vara med och påverka för att skapa en förändring.

Konkret – detta vill jag

  • Företagens och företagarnas villkor och förutsättningar i kommunen.
  • Att vi har en kostnadseffektiv kommunal organisation och förvaltning.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

  • Hässleholms kommun skall vara en attraktiv plats att etablera, driva och utveckla företag på.
  • Kommunen ska snarast ta sig upp på plats 100 eller lägre från dagens bottennotering i Svenkt Näringslivs kommunranking.
  • Kommunalskatten skall vara lägsta möjliga.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-6921049

Email: gerdtorsten@gmail.com

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
Tekniska nämndenOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskottOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31