Stefan Larsson

Vem är jag?

Stefan Larsson heter jag och bor i Vittsjö. Familj, gift och har två utflugna barn.

Förutom studietiden i Örebro och Karlstad har jag alltid bott i Hässleholms kommun. Uppvuxen i Bjärnum och därefter Vittsjöbo sedan 1989. Jag har arbetat inom Hässleholms kommun sedan 1985 med undantag för en period, 2001-2005, då jag arbetade i Hässleholm men för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Den tjänsten innebar resor till Stockholm en till två gånger per vecka. Efter ett tag så kände jag att jag kom för långt ifrån familjen och Hässleholm. När en tjänst som förvaltningschef dök upp 2005 så tvekade jag inte att söka mig tillbaka till anställning i kommunen.

Efter många år som idrottsledare har jag nu lagt det åt sidan och vill fortsätta att göra något meningsfullt. Därför blir politiken i Hässleholm en utmaning som känns given att försöka påverka. Jag har egentligen aldrig släppt skolfrågorna även om jag nu jobbar inom ett annat område. Jag har följt skoldebatten både lokalt och på nationell nivå. Mitt idrottsintresse är fortfarande stort, men numera så är jag inte aktiv själv längre. Jag följer framför allt de lokala idrottsutövarna och lokala lagen inom alla idrotter. I mitt tidigare arbete som fritidschef i kommunen lärde jag mig hur stort och viktigt det ideella föreningslivet i Hässleholms kommun är.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag har länge haft ett intresse av utvecklingen av Hässleholm men har inte varit politiskt aktiv så länge. Tidigare har jag inte ansett mig ha tiden för att på allvar engagera mig, men vill nu bidra till ökat samförstånd och samarbete inom politiken i Hässleholm. Hässleholm behöver mer av utveckling och mindre av käbbel inom politiken. Vi måste också ta ett ansvar för att de köp och försäljningar kommunen gör vilar på affärsmässig grund.

Konkret – detta tycker jag

Jag har lätt att lyfta fram tre frågor som har stor tyngd för mig. Utbildning, trygghet och valfrihet.

  • Utbildning – Ordning och reda i skolan, fokus på kunskap och kärnuppdraget, lärare ska få vara lärare.
  • Trygghet – trygghet för barnen i skolan, trygghet att vistas på stan, trygghet i sjuk- och äldrevården.
  • Valfrihet – Möjlighet att få välja t.ex. förskola, skola och äldreomsorg.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

  • Utöka skoltiden på lågstadiet med en timme per dag koncentrerat till svenska och matematik.
  • Barn och elever ska känna sig trygga.
  • Inför övervakningskameror på utsatte fastigheter och ”otrygga” platser i kommunen.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0451-26 82 50 / 0709-81 82 50

Email: Stefan.Larsson@hassleholm.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Barn- och utbildningsnämndenOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
KommunstyrelsenErsättare2018-10-22 – 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad och kompetensutvecklingOrdförande2019-06-01 – 2022-12-31