Omsorg

I Hässleholms kommun så ska alla ha ett värdigt liv som varje individ ska få bestämma över. Valfriheten är den viktigaste faktorn inom alla områden, särskilt när det kommer till omsorgen. Vi Moderater vill utveckla valfriheten inom omsorgen genom ett ökat samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och med privata aktörer.

 

Ensamheten är ett av dagens största problem för äldre och är direkt kopplad till en ökad psykisk ohälsa. Med fler mötesplatser kan vi motverka ensamhet och sprida glädje i vardagen. Tillsammans med frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer, patientföreningar och med kulturförvaltningen i Hässleholms kommun är vi Moderater övertygade om att vi tillsammans kan förgylla vardagen för många.

 

Det är individen som styr över vilka insatser som de behöver, oavsett om det rör funktionsnedsättningar eller äldres behov av insatser. Alla planer ska därför vara levande så att de går att mäta, följa upp, utvärdera och förnya utifrån den enskildes önskemål. Det är också av största vikt att kommunen ser till så att det finns bostäder som är anpassade efter den enskildes behov, däremot anser vi Moderater att det är de privata som bör driva, bygga och verka för att få en så stor variation och individanpassning som möjligt.

 

Moderaterna i Hässleholms kommun ska arbeta för:

  • att tillgängligheten inom vård och omsorg förbättras för att skapa ”Hälsostaden Hässleholm”
  • att utveckla fler samarbeten med privata näringsidkare för att stärka valfriheten
  • att all upphandling av matvaror till kommunens kök ska upphandlas i enlighet med svensk lagstiftning, svensk standard och så att lokala leverantörer ej missgynnas
  • att Hässleholms kommun ser till att möjliggöra fler mötesplatser för äldre
  • att Hässleholms kommun ska underlätta för de som vill bygga trygghetsboenden, mellanboenden eller temaboenden