Margreth Segerstein

Kulturnämndens ordförande i Hässleholms kommun

Margreth Segerstein

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-5380383

Email: margreth.segerstein@hassleholm.se

 

Politiska uppdrag

Kulturnämndens ordförande – Hässleholms kommun

Kommunfullmäktigeledamot – Hässleholms kommun

Ledamot Hässleholmsmoderaterna

 

Jag vill arbeta för:

  • en tryggare stad att bo, uppfostra barnen och åldras i.
  • att förbättra företagsklimatet till gagn för befintliga och nya verksamheter.
  • ett livskraftigt centrum där man vill vara.
  • att utbudet av kultur tydligare än idag skall bidra till att göra staden attraktiv.
  • ett kulturliv som drar publik och stödjer samhällsutvecklingen.
  • att företagen skall känna utvecklingspotential i kommunen och hela kommunen ska leva.
  • att kulturen och Kulturhuset bör inta en central plats i invånarnas vardagsliv.
  • att värna om att Hovdala förblir vårt finanrekreationsområde.
Tappade uppkopplingen