Margreth Segerstein

Kulturnämndens ordförande i
Hässleholms kommun

Margreth Segerstein

Vem är jag?

Margreth Segerstein, bor sedan nästan 40 år på Ekedal i Hässleholm. Jag har två utflugna flickebarn som har familjer i Malmö respektive Lund. Jag är änka sedan 18 år tillbaka, min make var regementsofficer vid T4 i stan. Har en åldrig moder som jag bistår ett par dagar i veckan och så har jag fem underbara barnbarn – de är verkligen livets efterrätt!

Efter studenten i Eslöv har jag utbildat mig på tandläkarhögskolan i Malmö. Efter tandläkarexamen tjänstgjorde jag några år i Osby, sedan i Hässleholm, och lång tid som specialisttandläkare på sjukhuset i stan. Jag har under mina år i Hässleholm varit mycket aktiv i föreningslivet och varit ordförande i några föreningar, bla. Senioren. Just nu är min politiska ställning kulturnämndens ordförande för andra perioden och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Jag tycker om att arrangera, organisera, planera och få saker gjorda.

Efter min pensionering för ett par år sedan har jag mycket tid för mina intressen som bla. politik och kultur. Mycket tid läggs åt fritidsliv i skog och natur samt till min härliga trädgård. Lite gott blir det också och så kulturella begivenheter naturligtvis.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag har ett stort patos och vill vrida på saker och ting för att det ska bli så bra som möjligt. Dessutom anser jag att det krävs en kvinnlig ådra i politiken. Det behövs någon som står upp för de kulturella värderingarna i kommunen och även kulturen till de svagare i samhället. Jag arbetar för parollen: Lika för alla!

Konkret – detta vill jag

 • Att kulturen i Hässleholms skall få möjlighet att utveckla sig i den takt den gjort de sista åren i Kulturhuset, Hovdala och Trädhuset.
 • Att tryggt kunna röra sig på alla tider och en trygg stad att uppfostra sina barn i.
 • Att vi får en skola där det är ordning och reda och att läraren är en ledande person som blir respekterad.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

 • Utveckla kulturlivet så att alla, både ung som gammal, i kommunen kan ta del av det kulturella utbudet.
 • Verka för trygghet såväl som på gator och torg som i skolan.
 • En jämlik och ordningssam skola dit alla barn tycker det är  roligt att gå och där det inte finns någon mobbning.

Jag vill arbeta för:

 • en tryggare stad att bo, uppfostra barnen och åldras i.
 • att förbättra företagsklimatet till gagn för befintliga och nya verksamheter.
 • ett livskraftigt centrum där man vill vara.
 • att utbudet av kultur tydligare än idag skall bidra till att göra staden attraktiv.
 • ett kulturliv som drar publik och stödjer samhällsutvecklingen.
 • att företagen skall känna utvecklingspotential i kommunen och hela kommunen ska leva.
 • att kulturen och Kulturhuset bör inta en central plats i invånarnas vardagsliv.
 • att värna om att Hovdala förblir vårt fina rekreationsområde.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-5380383

Email: margreth.segerstein@hassleholm.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämndLedamot2019-01-01 – 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskottErsättare2019-01-01 – 2022-12-31