Maija-Liisa Morgensen

Ordförande Moderata Seniorer i Hässleholm samt ledamot i revisionen i Hässleholms kommun