Lynn Thulin

Ordförande Tyringemoderaterna samt ersättare i Fritidsnämnden

Lynn Thulin

Kontaktuppgifter

Telefon: 0739593329

Email: lynn.thulin@skane.se

Politiska uppdrag

Vice ordförande Moderaterna Västra Göinge

Riksdagskandidat #5 Norra och Östra Skåne

Politisk sekreterare Region Skåne