Leva&Bo

Hässleholm är en av Skånes största knutpunkter och ett viktigt nav i det skånska näringslivet. Hässleholms tätort är en ung stad som har genomgått många förändringar. Kulturhistorien i både stad och kommun är snart ett minne blott om inte politiken sätter ner foten. Vi Moderater anser att alla fastigheter som upprättades före 1950 bör skyddas i detaljplan så att det blir svårare att riva och renovera ska utgöras till igenkänning.

 

I en stor kommun som Hässleholm är det viktigt att kommunikationerna fungerar för att kommunen ska vara attraktiv för både boende, turister och företag. Förbindelserna mellan våra tätorter är idag nästan obefintligt och när kvällen eller helgen infaller är det svårt att resa kollektivt. Vi kommer satsa på att få en ökad turtäthet på befintliga buss- och tågsträckor under kvällar och helger.

 

Det måste bli lättare att bygga centralt i Hässleholms kommun. En buffert av byggbara tomter för att snabbt kunna bygga sitt drömhus är en viktig del i att göra kommunen mer attraktiv och att stärka flyttkedjorna i Hässleholms kommun så att unga kan få sin första lägenhet eller så att det går att både byta boende till något större eller något mindre.

 

Moderaterna i Hässleholms kommun verkar för:

  • att inventera alla äldre fastigheter med ett skyddsvärde
  • att flyttkedjorna i Hässleholms kommun ska stärkas
  • att det ska finnas centralt belägna byggbara tomter klara för en ökad exploatering i kommunens tätorter
  • att tillgängligheten inom kollektivtrafiken i kommunen ska förbättras
  • att det blir lättare att bygga på strandnära lägen
  • att utbudet av kultur ska bidraga till att göra staden attraktiv och ett kulturliv som drar publik och stödjer samhällsutvecklingen
  • att kommunen arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor genom exempelvis solpaneler och elfordon.