Lars Johnsson

Vem är jag?

Lars Johnsson heter jag, tvåbarnsfar, skogsbrukare och advokat. Sedan februari 2018 är jag kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Uppväxt i en politiskt engagerad familj på en gård utanför Hästveda, där mina förfäder varit bönder åtminstone så länge Skåne varit svenskt. Landsbygdsbo hela livet med undantag av studieår i Lund och mina första yrkesår då jag jobbade på tingsrätten i Växjö.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag engagerade mig politiskt redan i ungdomsåren. Det var valfrihetsfrågorna som lockade. I en tid när det fanns endast statliga TV-kanaler att tillgå och när det inte fanns möjlighet att välja skola var det lätt att sympatisera med frihetsbudskapet hos Moderata ungdomsförbundet.

Konkret – detta tycker jag

  • Jag tycker det är viktigt med företagande, valfrihet och trygghet.
  • Myndigheters och politikers förståelse för företagande måste bli bättre. Insikten om att det är företagande som skapar arbete och tillväxt måste öka.
  • Genom valfrihet flyttar man makt från politikerna ut till den enskilde medborgaren. Därför är valfrihet viktig i en fungerande välfärd.
  • Trygghet kräver hårdare tag mot kriminalitet och våldsutvecklingen måste brytas. Men en fungerande välfärd är också trygghet. När man kommer hem efter en lång arbetsdag skall man inte behöva bekymra sig över att det varit stökigt i barnens skola eller att farmor inte haft det bra på sitt äldreboende.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

  • Politisk stabilitet och ett handlingskraftigt politiskt styre. För mig är det självklart att man skall kunna samtala med politiska företrädare för alla partier i vår kommun.
  • Ekonomisk stabilitet med skatter och avgifter som inte är högre än i våra grannkommuner.
  • Bättre integration. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0733-124124

Email: lars.johnsson@hassleholm.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
GruppledareGruppledare2018-02-13 – 2022-11-12
Hässleholm Byggaren AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
Hässleholm M6 AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
Hässleholm Norra Station AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
Hässleholms Industribyggnads AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
Kommunförbundet SkåneLedamot2019-01-01 – 2022-12-31
KommuninvestOmbud2019-01-01 – 2022-12-31
KommunstyrelsenOrdförande2018-10-22 – 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskottOrdförande2018-10-31 – 2022-12-31
KrisledningsnämndenOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
PersonalutskottetErsättare2018-10-31 – 2022-12-31
Samarbetskommittén Skåne NordostLedamot2019-01-01 – 2022-12-31