Karin Axelsson

Vem är jag?

Karin Axelsson heter jag. Jag är född i Hässleholm och har bott i vår vackra kommun i alla år, nu tillsammans med min sambo. Jag har två döttrar och fyra barnbarn. Under min arbetstid så har jag arbetat med socialt arbete som utredare, behandlare, biträdande föreståndare, som enhetschef m.m. med fokus på barn- och familj och är utbildad socionom.

Jag är en typisk friluftsmänniska. Älskar att vara ute i naturen såväl hemma i Skåne som i i Luleå skärgård, där vi är några veckor varje sommar. Jag vandrar gärna, i skogarna hemmavid eller i Skottlands fina landskap. På den fritid som inte ägnas åt politik eller friluftsliv så umgås jag gärna med barn eller barnbarn. Ett annat intresse är musik och jag går gärna på någon konsert i Hässleholm Kulturhus. En annan favoritsysselsättning är städning.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag har haft ett politiskt intresse sedan mellanstadieåldern. Jag kommer från en typisk småföretagarsläkt och det var företagarnas villkor som först fångade mitt intresse. Hur kunde det skapas bra villkor för företagen så de kunde fungera och växa och hur skapade man bra arbetsplatser? Under ett antal år var det fullt upp med studier, sedermera barn och arbete. Det var först i 35-40 års ålder som jag blev aktiv politiskt i partiförening och senare nämnder och beredningar. Under de senaste ca 25 åren har jag haft ett flertal uppdrag. På föreningssidan har jag aktivt deltagit i styrelsearbetet i hemföreningen. Jag har även suttit i Förbundsstyrelsen för moderaterna i gamla Kristianstads län och sedan Moderata Förbundsstyrelsen i Skåne.

Mina skilda uppdrag genom åren har i mångt och mycket handlat om vård- och omsorgsfrågor såväl inom kommunen som regionen. Genom engagemanget i kommun- och regionfullmäktige breddas det politiska intresseområdet och även frågor som t ex demokrati, miljö och kommunal/ regional utveckling kommer upp på min agenda. Hässleholms kommun ska vara en attraktiv kommun där du vill bo och leva!

Konkret – detta vill jag

Mina hjärtefrågor är framförallt Vård och Omsorg, trygghet och utveckling.

  • Vården och Omsorgen måste få ett ökat fokus om vi ska klara av att ge bl a de äldre och de med funktionsbegränsningar ett värdigt liv.
  • Tryggheten innebär inte bara att du ska våga vistas utomhus på kvällen utan så mycket mer. Du ska vara trygg i att ditt barn har det bra i skolan och att det får en bra utbildning. Trygg i att sjukvården är tillgänglig och av bra kvalite. Trygg i att du får hjälp när du blir äldre och krafterna avtar. Trygg i att du kan få stöd om du och din familj behöver hjälp mm.
  • Utveckling krävs för att vi ska klara av de framtida behoven. Ökad befolkning och förändrad demografi kräver nya lösningar på många utmaningar. En utveckling som måste ske i samklang med miljö och natur.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

  • Utökad samverkan med föreningslivet och företag för att möjliggöra aktiva sysselsättningar och mötesplatser för äldre. Det är alldeles för många som sitter ensamma i sina bostäder!
  • Hälsostaden Hässleholm- kommun och region samverkar även lokalmässigt inom område barn- och familj samt äldre.
  • Bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden. Vi behöver skapa många fler bostäder i kommunen. Bostäder för alla ålderskategorier och familjesammansättningar. Inte minst för de som kommit upp en bit i åren och vill sälja sina hus men inte ännu är aktuella för särskilt boende.

Kontaktuppgifter

Email: karin.i.axelsson@hassleholm.se

Telefon: 0733-998054

Politiska uppdrag

Kommunala TillgänglighetsrådetOrdförande2019-02-01 – 2022-12-31
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
Kommunförbundet SkåneErsättare2019-01-01 – 2022-12-31
KommunstyrelsenLedamot2018-10-22 – 2022-12-31
OmsorgsnämndenOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskottOrdförande2019-01-01 – 2022-12-31
Region Skånes politikerrådErsättare2019-01-01 – 2020-12-31