Joakim Karlsson

Ordförande Moderata
Kretsen i Hässleholm

Joakim Karlsson

Vem är jag?

Jag heter Joakim Karlsson och är 48 år. Född, uppväxt och boende i Tyringe en mil utanför Hässleholm. Jag har tre vuxna barn och är företagare sedan drygt tjugo år tillbaka.
Jag har jobbat med styrelsearbete hela mitt vuxna liv i allt från en amerikansk fotbollsförening, butiken jag är delägare i, till en bevarandeförening för allmogegetter och jag brinner för att förbättra och utveckla de organisationer jag engagerar mig i.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag hörde en gång att det finns två sorters människor. ”Viewers and doers” eller ”åskådare och utförare” på svenska. Jag är en utpräglad ”doer”, eller utförare, så jag gillar inte att sitta bredvid, titta på och ha åsikter, utan jag vill vara med och påverka och utföra.
Jag har alltid varit intresserad av samhälle och politik men som företagsledare med ett tjugotal anställda, en mindre gård med renoveringsbehov och småbarn så har tiden helt enkelt inte funnits.
Nu är barnen stora, gården i beboeligt skick och företaget stabilt, så nu känner jag att jag även kan prioritera politiken och förhoppningsvis dela med mig av mina erfarenheter och de lärdomar jag gjort i mina tidigare roller.

Konkret – detta vill jag:

– Fokus på tillväxt.

Det är bara genom att öka den totala kakan som vi kan öka livskvaliteten för dem som har det sämst. Det skall löna sig att driva och utveckla företag i Sverige för det är bara i privat sektor som vi kan skapa de resurser som sedan skall bekosta våra kärnverksamheter som vård, skola, omsorg och trygghet.

– En realistisk politik.

Med begränsade resurser kan man inte ge allt till alla. De resurser samhället förfogar över skall därför användas väldigt varsamt och göra maximal nytta.

– Sverige och svenska medborgare först.

Att vilja hjälpa människor från andra länder i nöd eller på flykt är en naturlig reaktion. Men det får inte gå ut över den svenska välfärden eller hota de svenska medborgarnas trygghet. Därför kan vi inte ta emot fler asylsökande än vi kan integrera i det svenska samhället. Med egen försörjning, ett ordnat boende och en framtidstro i sitt nya hemland.

– En hög självförsörjningsgrad.

Vår värld och vårt samhälle är sårbart och föränderligt. Därför vill jag ha ett lantbruk som kan förse vår befolkning med livsmedel, en elförsörjning som är stabil och pålitlig, en infrastruktur som ger åtkomst till hela landet och en försvarspolitik som kan säkerställa vår frihet.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande:

– Stabil ekonomi.

Kommunens verksamheter får inte kosta mer än jämförbara kommuner och de investeringar som görs skall vara genomtänkta och finansierade innan de påbörjas.

– Fokus på tillväxt.

Genom att fokusera på tillväxt kan vi möta de ökade behov och kostnader som vi vet kommer i framtiden. Med låg skatt ökar vi konsumtionen och därigenom skapar vi tillväxt och arbetstillfällen. Detta ökar också medborgarnas frihet att göra sina egna val.

– Service.

Kommunens politiker och tjänstemän är till för medborgarna. Inte tvärt om. Därför skall service och hjälpsamhet genomsyra hela kommunens verksamhet. Kommunen skall hjälpa medborgarna göra rätt och inte stjälpa genom att leta fel. Med det sagt skall kommunen även ha en tydlig myndighetsprofil och följa alla lagar och regler.

– Ett vuxet debattklimat.

Vi skall lära av historien för att inte göra om gamla misstag, men vi skall fokusera på framtiden, för det är bara den vi kan påverka. Att fokusera på gamla misstag och skylla på varandra leder inte till några positiva lösningar av medborgarnas problem, utan förlamar politiken.

Alla folkvalda, oavsett parti, skall behandlas med respekt och deras åsikter skall tas på allvar. Jag kanske inte håller med i alla politiska kollegors åsikt, men jag är den första att försvara deras rätt att uttrycka den.

Kontaktuppgifter

Telefon:

070-655 68 51 (mobil)
0451-568 50 (arbete)

Email: joakim.karlsson@hassleholm.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
KommunfullmäktigeErsättare2018-10-15 – 2022-10-14
SocialnämndenLedamot2019-01-01 – 2022-12-31
Moderata Kretsen HässleholmOrdförande2018-01-01 – 2022-03-15