Företagande

Grundbulten i vårt samhälle är våra företag. Det är företagen som ser till att människor kommer i arbete och att vi har det vi behöver för att samhället ska gå runt. Politikens uppgift är att se till att företagen kan göra det som de gör och underlätta för företagen att etablera sig, expandera i både yta och i antalet anställda samt finnas som en sambandscentral om så önskas av företagen. När företagare tänker på Hässleholms kommun så är det service, tillgänglighet och samarbetsvilja som de ska tänka på, något som vi kommer jobba med för att få på plats.

 

I Hässleholms kommun ska det alltid finnas plats att utvecklas. Vi behöver ha en buffert med byggklar handels-, industri- och kontorsmark så att företag snabbt och lätt kan utvecklas här. Handläggningstiden har under moderaternas tid vid klubban under mandatperioden 2014-2018 minskat för alla typer av ärenden, där bygglov tillexempel har minskat från 9 veckors handläggningstid till 3,7 veckors handläggningstid bara under 2017. Vi kommer arbeta för att ytterligare göra kommunens handläggningstid effektivare för en bättre relation med de som vill verka och leva i Hässleholms kommun. Utöver en effektivare handläggningstid så vill vi också införa utmaningsrätt vilket medför att den kommunala verksamheten blir mer kostnadseffektiv och/eller har högre kvalitet. Utmaningsrätt innebär att företag kan utmana till en upphandling om en viss kommunal verksamhet.

 

Moderaterna i Hässleholms kommun kommer arbeta för:

  • att Hässleholm ska klättra i näringslivsrankingen så att Hässleholms kommun senast 2020 ska vara över medianen och senast 2021 vara på topp 100 i landet
  • att industrimark ska finnas tillgänglig och planlagd för att fler företag ska etablera sig och expandera i kommunen
  • att Hässleholms kommun inför utmaningsrätt på den kommunala verksamheten
  • att all kommunal handläggningstid ska sänkas under rikssnittet senast 2020
  • att avgifter för bl.a. bygglov och olika sorters tillstånd ska vara under rikssnittet senast 2020.