Erik Berg

Erik Berg

Vem är jag?

Mitt namn är Erik Berg, jag har bott i Hässleholm hela mitt liv och avslutade nyligen min gymnasieutbildning på HTS. Jag har alltid varit politiskt intresserad med utgångspunkten att politik i grunden handlar om förändring och påverkan. Jag har alltid försökt påverka min omgivning och förändra den till det bättre. I grundskolan handlade det om utbildning och elevpåverkan, därför engagerade jag mig i Sveriges Elevråd som styrelseledamot under 2 år. I gymnasiet handlade det om ekonomisk utveckling, därför startade jag företag som 16-åring som jag fortfarande driver framgångsrikt med en vän. Nu handlar det om kommunpolitik i Hässleholm.

Med det sagt är kommunalpolitik inte något allt för främmande. Sedan 2012 har jag varit medlem i Moderaternas Ungdomsförbund i Hässleholm och varit väldigt involverad i det dagliga arbetet inom både partiet och ungdomsförbundet. Mina hjärtefrågor vilar på tre pelare: företagande, förenkling och minskat slöseri med skattemedel.

Konkret – detta vill jag

Företagande är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Det är företag som genererar anställningar och således skatteintäkter till kommunen. Utan dem, finns det inget att diskutera. Företagande är nyckeln till lägre arbetslöshet och kommunal utveckling. Därför vill jag:

  • Stärka supporten för företag inom kommunens verksamhet
  • Starta ett företagsråd – en naturlig kanal mellan kommun och näringsliv
  • Alltid kunna erbjuda industrimark till nyetableringar

Slöseri med skattepengar i kommunal verksamhet är tyvärr allt för vanligt. Konsultrapporter för hundratusentals kronor och kommunala evenemang som lika gärna skulle kunna drivas i privat regi, är bara några exempel på slöseri i Hässleholm. Ju mindre slöseriet är, desto lägre skatt är också möjlig. Därför vill jag:

  • Mer pengar till kärnverksamhet såsom skola och omsorg
  • Ökad kostnadskontroll
  • Färre projekt i kommunal regi

Framför alla Hässleholmsbor ligger nu ett viktigt val. Hässleholmspolitiken behöver en ordentlig omfördelning av mandat för att låsa upp dödläget. Hässleholmspolitiken behöver fokusera på att använda sina pengar, skattebetalarnas pengar (!), på ett så effektivt, konstruktivt och sparsamt sätt som möjligt. Hässleholmspolitiken måste bli blå. Rösta på moderaterna och kryssa Erik Berg på Moderaternas Ungdomslista till Hässleholms kommun.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-2350092

Email: berg@baweb.se

Förtroendeuppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Barn- och utbildningsnämndenLedamot2019-01-01 – 2022-12-31
KommunfullmäktigeLedamot2018-10-15 – 2022-10-14
Kommunförbundet AV Media SkåneLedamot2019-01-01 – 2022-12-31