Bengt Troedsson

Bengt Troedsson

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-7123903

Email: bengt.troed@troeds.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Miljö- och stadsbyggnadsnämndErsättare2019-01-01 – 2022-12-31