Sommaravslutning på Hovdala slott med Hässleholmsmoderternas partiförening

Igår arrangerade Hässleholmsmoderaternas partiförening en sommaravslutning på Hovdala slott för alla medlemmar i Hässleholms kommun. På sommaraktiviteteten talade Carl-Johan Sonesson, regionråd för moderaterna samt vice gruppledare för regionfullmäktigegruppen, om moderaternas arbete i regionen. Efter Carl-Johans presentation bjöds medlemmarna på picknick i slottsparken.

Glad sommar önskar Hässleholmsderaternas partiförening!

Tappade uppkopplingen