Richard Bernsheim

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt ordförande i Byggnadsnämnden

Richard Bernsheim

Kontaktuppgifter

Telefon:

Email: richard.bernsheim@hassleholm.se

 

Politiska uppdrag

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden – Hässleholms kommun

Ordförande Byggnadsnämnden – Hässleholms kommun

Ersättare kommunfullmäktige – Hässleholms kommun

Vice kretsordförande Moderaterna Hässleholms kommun

 

Tappade uppkopplingen