Pressmeddelande - Treblockslösning föreslås i Hässleholm

Pressmeddelande – Treblockslösning föreslås i Hässleholm

M+KD+L kommer att föreslå ett styre i kommunen i form av en treblockslösning, med ordförande från M+KD+L. Vi kommer att söka stöd för detta i fullmäktige måndagen den 22 oktober. En treblockslösning speglar valresultatet och ger alla möjlighet till politiskt inflytande.

Under några veckor har vi fört samtal med S respektive C, men vi har inte funnit samsyn. Att bilda en majoritet tillsammans med S och C skulle omfatta fem av fullmäktiges partier och vi har inte så goda erfarenheter av att styra med allt för många partier. Vi har även informerat SD och FV om att vi tänker gå vidare med att lägga fram förslaget om treblockslösningen till fullmäktige.

En avgörande utmaning är att klara kommunens ekonomi under kommande mandatperiod. Budgetfrågan kommer att prövas i fullmäktige när budget för 2019 ska beslutas.

Enligt förvaltningschefernas beräkning så saknas det 400 miljoner fram till 2022. I det stålbad som kommunen tvingas till så är M+KD+L beredda att ta ansvar. Det krävs kraftfulla åtgärder inom alla nämnders ansvarsområden. Vi ser inte att det är möjligt att hantera detta genom skattehöjningar till nivåer som vida överstiger andra kommuner.

Vi är beredda att ta ansvar för kommunens ekonomi. Hässleholms kommun har en för stor organisation i förhållande till våra intäkter. Detta måste åtgärdas och kommer att bli kännbart inom flera områden.

I de samtal som förts vill vi att politiken visar vägen med besparingar i den politiska organisationen.

Vi ser det som väsentligt att alla blocken är representerade i presidierna och kommer att arbeta för en samsyn i besluten som kommer att krävas.

Citat Lars Johnsson

  • Vi är beredda att ta ansvar för kommunens ekonomi men kommer att nödgas föreslå många impopulära åtgärder. Vi måste då förlita oss på att de andra blocken också inser allvaret och inte motsätter sig kraftfulla åtgärder.

Citat Agneta Olsson Enochsson

  • Vi hade önskat samförstånd för ett majoritetsstyre, men det var för mycket som skiljde oss åt i grunden. Nu får vi arbeta för stöd i enskilda sakfrågor och i budget.

Citat Robin Gustavsson

  • Tillsammans vill vi tre partier gemensamt lotsa kommunen genom nästa mandatperiod, för att nå balans i budget men ändå fortsätta utveckla kommunen. Även om vi inte har ett majoritetsstyre så hoppas jag att det finns ett brett stöd för en ansvarsfull politik i Hässleholm.

För mer information kontakta;

Lars Johnsson (M); 0709-818346

Robin Gustavsson (KD); 0733-909301

Agneta Olsson Enochsson (L); 070-270 14 92

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen