Kenneth Aronsson

Ersättare i valnämnden i Hässleholms kommun

Kenneth Aronsson

Kontaktuppgifter

Telefon:

Email:

Politiska uppdrag

Kassör i den moderata kretsen i Hässleholms kommun

Kassör i Hässleholmsmoderaterna

Tappade uppkopplingen