Douglas Roth

Vem är jag?

Mitt namn är Douglas Roth och är från Hässleholm. Jag är gift, har ett barn och har arbetat som skatteintendent. Jag är utbildad jurist med en kandidat i juridik. Idag är jag kommunfullmäktiges ordförande i Hässleholms kommun och ersättare i kommunstyrelsen i Hässleholm. Dessutom är jag ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne, ledamot i Region Skånes handikapp- och hjälpmedelsnämnd och 2:e vice ordförande i Malmö Operas styrelse.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag är intresserad av samhällsfrågor och tycker att man som medborgare är skyldig att på något sätt engagera sig i politiska frågor.

Konkret – detta vill jag

Min hjärtefråga är att skapa så mycket valfrihet som möjligt för den enskilde medborgaren.

I kommunpolitiken vill jag särskilt fokusera på följande;

  • Jag vill arbeta för bättre förutsättningar för företagen i Hässleholm. T ex snabbare bygglovshantering och miljöprövningar.
  • Vidare är en bra skola mycket viktig för att skapa framtidstro för eleverna.
  • Trafiksituationen i Hässleholms centrum måste förbättras i dialog med näringsidkarna.

Kontaktuppgifter

Email: douglas.roth@swipnet.se

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Hässlehem AB – ombudOmbud2019-01-01 – 2022-12-31
KommunfullmäktigeOrdförande2018-10-15 – 2022-10-14
KommunstyrelsenErsättare2018-10-22 – 2022-12-31
Kristianstad Airport AB – ombudOmbud2019-01-01 – 2022-12-31