Axel Heinonen

Vem är jag?

Axel Heinonen, bor i Hässleholm sedan 4 års ålder. Läste teknikprogrammet på Hässleholms tekniska skola mellan 2014-2017, och arbetar idag som handläggare.

Varför engagerade jag mig politiskt?

Jag har sedan barnsben haft ett intresse för hur politiken fungerar och hur politiska beslut förändrar vardagen. Men det är nu på senare som jag tagit klivet över och börjat engagera mig för att driva politik. Mitt politiska engagemang grundar sig i tron på individen och att varje person fattar sina beslut bäst själv. Politiken ska inte styra människan, samhället eller verksamheter i detalj.

Konkret – detta vill jag

För mig är trygghet, värnande av landsbygd och företagarklimatet extra viktigt i Hässleholm. Jag vill därför arbeta framför allt med ökat kameraövervakning i kommunen och fler upplysta gator. Små insatser som kan göra stor skillnad, såväl i centralorten som kransorterna. Vägar och kollektivtrafiken till kommunens alla kransorter måste förbättras, Hässleholms kommun är stort till ytan, men jag upplever att många invånare är alldeles för begränsade, både i kollektivtrafiken och på vägarna. Jag vill därför arbeta för bättre förbindelser och vägar i bättre skick i hela kommunen.

Utöver detta brinner jag även för de företagen vi har i kommunen och hur de upplever företagsklimatet. Företagen är mycket viktiga för kommunen eftersom de skapar både arbetstillfällen och bidrar till kommunens utveckling. Jag tror att det är mycket viktigt att företagarna får göra sin röst hörd, och att kommunen verkligen lyssnar på vad företagen behöver, och är tillmötesgående. Tyvärr upplever många företag idag att såhär ej är fallet. Det vill jag ändra på.

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-8990305

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Hässleholm Miljö AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
Hässleholms Vatten AB – styrelseLedamot2019-04-01 – 2023-03-31
KommunfullmäktigeErsättare2018-10-15 – 2022-10-14